Hammer Tilbage til forsiden

Hammeren som symbol:
At skabe, forme og forsvare

Jeg tror på, at man som menneske, medborger og mand har tre grundlæggende forpligtelser.

At skabe - At man sætter sig for at efterlade et livsværk. Det kan antage mange former og skal ses i både fysisk og intellektuel forstand. En tømrer såvel som en lærer.
Men vigtigt er det først og fremmest, at man ikke bare lever i verden, men også sætter sit præg på den ved at skabe noget, der består. Det er nemt at skabe en vare til gavn i dag og i morgen, og det har sin berettigelse for at opretholde livet. Men vi bør alle sigte efter et livsværk, et opus

At forme - At man stræber efter at give verden den form, den fortjener. At forme er også at omforme og splitte det ad, der ikke er sundt og fører os videre. Der er tanker i os og omkring os, der ikke er værdige. Der er uformede værdier i os og spirende erkendelser i verden omkring os.
Enhver er forpligtet til at omforme sig selv og sin omverden, så der er ligevægt og holdbarhed, så det kortsigtede, det egoistiske og det snævertsynede ikke vinder i os og omkring os. Det er ikke mindst når man får børn og kan se deres evige vækst, at det står klart, at man heller ikke selv har fundet sin endelige form, og verden omkring os heller ikke.
Skabelsen pågår, og vi er alle med som aktører og genstande - med en pligt til at stræbe efter det, der er bedst for os såvel som for andre.

At forsvare - At man erkender værdien af sig selv og sine på en måde, hvor man også forstår nødvendigheden af at sige klart stop, når indgreb og overgreb udefra bliver en trussel for det og dem, som er dyrebare for én.
Skaber man sit værk og former man sin omverden i et mere værdigt billede, så vil der være dem, der lægger pres på én - måske fordi det truer deres verdensbillede, måske fordi de ser éns synspunkt som misforstået. men forståelse er langt fra det samme som at lade andre bestemme. Så hvis man selv eller de, man holder af, er truet på liv eller livssyn, så har man en ret til at sige stop! - og stå imod.


Det er med disse tanker, at jeg har valgt hammeren som et solidt symbol. Den er det skabende værktøj, der samler og bygger. Den er det formende værktøj, der smeder og spalter. Og den er et våben, når man er truet og det er tiden at sige stop.Til slut de oplagte spørgsmål:
Er dette her noget religiøst?
Nej. Moralfilosofisk uden tvivl, men ikke religiøst. Det er ikke noget, som jeg har nogen intentioner om at sprede udover mig selv.
Har det noget med frimurere at gøre?
Nej. Det var først, da jeg havde tegnet symbolet, at jeg kom til at tænke på, at der sikker var dem, der ville opfatte det sådan. Det er ikke tilfældet Det drejer sig ikke om loger eller broderskaber, og der er ingen hemmelige tanker og regler udover dem, der kan læses ovenfor.